Sosiaali- ja terveysalalla sosiaalisen median käyttö on mielestäni rajoittuneempaa kuin monella muulla alalla. Kuten jo aiemmin blogissani pohdin sitä, ettei mielestäni yrityksen voi käyttää liian paljoa suoramainontaa, vaikka yksityiset yritykset ovatkin vahvasti voittoa tavoittelevia yrityksiä. Julkisella puolella taasen tilanne on toinen, kaupallista mainontaa siellä ei ole mielestäni tarpeen mukaista käyttää ollenkaan. 

Sosiaalinen media on tällä alalla mielestäni oiva väline jakaa tietoa ja informaatiota kansalaisille, sekä julkisella kuin myös yksityisellä sektorilla. Molemmilla sektoreilla voidaan mielestäni tehdä myös tiedonantoa siitä mistä mitäkin palveluja/toimintoja on saatavilla, ehkä ajankohtaistetusti tämä olisi aiheellista. 

Hyöty näkökulmasta julkisella sektorilla näkisin jaetun informaation tuoman tiedon kansalaisille, ilman jaettua ajankohtaista tietoa voi kansalainen joutua etsimään sitä itse internetistä tai muualta. Voisin olettaa myös jossain tilanteissa puheluiden/kyselyiden vähenevän jonkin asian tiimoilta kun siitä aktiivisesti tiedotetaan sosiaalisessa mediassa. 

HUS:n Twitteristä yksi esimerkki hyvästä tiedottamisesta kesää ajatellen: https://twitter.com/HUS_uutisoi/status/1149581093185527811

Yksityisellä sektorilla näen mainonnan hyödyn oleellisena, vaikka olenkin sitä mieltä että sitä ei saa olla liikaa. Myös yksityisten yritysten sosiaalisen median seuraajat ovat jo todennäköisimmin ko. yrityksen asiakkaita joten mainonta ja tiedon anto saatavista palveluista on tärkeää jotta asiakas saadaan pysymään yrityksen asiakkaana. 

Terveystalon Facebook sivuilla jaettu linkki heidän lääkärin haastatteluun, hyvin ajankohtainen ja aina puhetta herättävä aihe: https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/matakuu-alkoi-tulehtuvatko-haavat-herkemmin-ei-pelkka-myytti-sanoo?fbclid=IwAR2yaWld7Ok-c1zi8_6YAWfSJM17S_iQFNaAAoXO1MXYtPQyWxzahinFgJw

-Luru-