Löysin TAYS:n sosiaalisen median säännöt ja tartuin niihin heti lähinnä oman alan kiinnostuksen vuoksi. Vaikka nämä käsittelee pelkästään TAYS:n henkilökunnan sosiaalisen median sääntöjä, voisin näiden olettaa olevan pätevät käytännössä joka työpaikassa sosiaali- ja terveysalalla.

Yksi tärkeimmistä huomioitavista asioista ja keskeisimmistä viesteistä on mielestäni seuraava; työntekijöiden tulee erottaa sosiaalisen median eri näkökulmat: toimiiko sosiaalisessa mediassa yksityishenkilönä vai työnantajan, työyhteisön tai ammattikunnan edustajana. Tällä on suuri vaikutus siihen mitä voi julkaista ja millä kanavalla. Sosiaali- ja terveysalalla on myös äärimmäisen tärkeää muistaa salassapitovelvollisuus ja eettiset ohjeet. Joka alalla on varmaan jonkinlaisena ongelmana myös työntekijöiden sosiaalisen median henkilökohtainen käyttö työaikana, miten tätä voidaan rajoittaa tai kontrolloida ilman erimielisyyksiä.

TAYS:ssa sosiaalisen median ohjeen on laatinut sairaanhoitopiirin verkkoviestinnän ohjausryhmä, tämän jälkeen se on käsitelty johtoryhmässä ja annettu tämän jälkeen hallitukselle tiedoksi. Ohje on vuodelta 2014, enkä itse ainakaan löydä jotain mikä olisi muuttunut tai tarvitsisi päivitystä. Ja näinkin isossa organisaatiossa tehtävä kuuluu mielestäni juurikin viestinnästä vastaaville ammattilaisille, tässä tapauksessa se on verkkoviestinnän ohjausryhmä josta oletan löytyvät useita viestinnän ammattilaisia, pienemmässä organisaatiossa tehtävä voi mielestäni kuulua pienemmälle ryhmälle tai jopa yksittäiselle henkilölle.

https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Saannot_ja_ohjeet/Sosiaalisen_median_ohje(51946)